Press Releases

CITYZER-hanke mahdollisti HSY:n ilmanlaatukartan syntymisen

8.3.2018 - Äskettäin julkistettu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) uusi ilmanlaatukartta kertoo senhetkisen ilmanlaadun ja ennustaa lähituntien ilmanlaatutilanteen pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaatukartassa visualisoidaan väreillä ilmanlaatua kahdeksanportaisella asteikolla, hyvästä huonoon. Poiketen aiemmasta, on nyt ilmanlaadunkin osalta mahdollista nähdä ennuste lähitunneille. [Lue lisää]

Opiskelijat kehittivät Softalassa uusia mobiilisovelluksia sateen paikallisennustamiseen

8.1.2018 - Haaga-Helian Softala-kurssin opiskelijat kehittivät syyslukukaudella CITYZER-projektin toimeksiannosta avoimeen säädataan pohjautuvia uusia mobiilisovelluksia. Kaksi Softalan opiskelijaryhmää loivat mobiilisovellusratkaisut sateen paikallisennusteen tuottamiseen. Mobiilisovellukset toteutettiin yhteistyössä CITYZER-projektin konsortion yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Mukana opiskelijoiden mentoroinnissa olivat CITYZER-projektin Haaga-Helian TKI-asiantuntijoiden ja Softala-kurssin opettajien lisäksi muun muassa Ilmatieteenlaitoksen ja tuotekehitys- ja IT-palveluita tarjoavan yrityksen Saskenin asiantuntijoita. [Lue lisää, PDF]

Kalmar mukaan CITYZER-yhteistyöhön

18.9.2017 - Kalmar on päättänyt liittyä CITYZER:n avoimeen ekosysteemiin. Kalmarin kiinnostus lähteä mukaan syntyi halusta palvella asiakkaitaan, eli satamaoperaattoreita, entistä paremmin. Lämpimissä maissa erilaiset myrskyt haittaavat terminaalien toimintaa, kun taas pohjoisessa lumi ja jää aiheuttavat haasteita liukkauden muodossa. Tarkoilla säätiedoilla ja –ennusteilla terminaalien suorituskykyä voidaan ennustaa nykyistä paremmin. Tämän perusteella satamaoperaattorit pystyvät palvelemaan omia asiakkaitaan tehokkaammin. [Lue lisää, PDF]

CITYZER- ja HAQT -hankkeissa on merkittävää synergiaetua

21.6.2017 - CITYZER-hankkeessa iloitaan sisarhankeen, HAQT:n, käynnistymisestä. Molemmat hankkeet tekevät töitä tarkemman ja edullisemman ilmanlaadun mittaamiseen liittyen. Hankkeiden tulokset mahdollistavat uutta liiketoimintaa erityisesti sellaisilla alueilla, joissa ilmanlaatu on jo heikentynyt, kuten Kiinan suurkaupungeissa. [Lue koko tiedote]

CITYZER goes UXHel Design Weekend 2017

16.6.2017 - For the first time, a large weekend event was organized (9-11.6) to resolve and the chance to innovate for a better Helsinki with the help of enthusiastic university students. Instead of a typical hackathon, the event was a so called designthon, where the aim was to design applications based on available data in the area, but not to code programs. [More]

Ilmanlaatusovellus kertoo lähiympäristön ilmansaasteiden pitoisuudet

6.10.2016 - Kiinnostaako ilmanlaatu alueella, jolta olet ostamassa asuntoa? Haluatko tietää, millaisille pitoisuuksille altistut pyöräilleissäsi? Millaista ilmanlaatua ennustetaan huomiseksi? Enfuser-ilmanlaatumalli ja sen ympärille rakennetut sovellukset voivat tulevaisuudessa antaa vastauksen. Kehitysvaiheessa olevasta mallista saadut tulokset ovat lupaavia. [Lue koko tiedote]

Air quality application shows local pollutant concentrations

Would you like to know how much air pollutants you breathe during your cycling trip? Are you interested in annual pollutant concentrations in a district where you’re buying a home? In the future, Enfuser air quality model and applications built around it could provide the answer. So far, the model shows promising results. [More In English]