CITYZER-hanke

CITYZER kehitti uuden digitaalisten palveluiden ja tuotteiden ekosysteemin tukemaan sääilmiöihin ja ilmanlaatuun liittyvää kaupunkitason päätöksentekoa. Tämä sisältää mm. ennakkovaroituksia ja ennusteita (0-24 tuntia), joiden avulla voidaan välttää sääilmiöihin liittyviä onnettomuuksia, vähentää taloudellista vahinkoa ja inhimillistä hätää sekä yleisesti parantaa yhteiskunnan sietokykyä ja turvallisuutta.

Hankkeessa oli mukana uusin tieteellinen tietotaito ja se hyödynsi suoraan mm. edeltävissä Tekesin ja EU -hankkeissa kehitettyä osaamista. Tutkimushankkeen keskiössä oli Vaisalan havaintotietojärjestelmä Observation Network Manager NM10, jonka päälle CITYZER määritteli ja rakensi uusia kaupallisia palveluita sekä liittää uusia anturijärjestelmiä (mm. ilmanlaatu). Palveluiden ja tuotteiden kohderyhmät sekä liiketoimintamallit analysoitiin ja kehitettiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa (Brasilia, Intia ja Kiina) hyödyntäen olemassa olevia yhteistyötahoja ja -kontakteja.

Palvelut suunniteltiin huomioimaan ja mukautumaan eri alueiden ja asiakkaiden erityistarpeisiin. Kehitettävät palvelut ovat skaalautuvia ja responsiivisia. CITYZER -hankkeen pääasialliset lopputuotteet ovat pilotoidut palvelut ja tuotteet joilla on suuria kansainvälisiä kaupallisia ja vientimahdollisuuksia.


Ilmatieteen laitoksen sääpäivystys. Kuva: Anton Halas.

CITYZER-uutisia