CITYZER-hanke

CITYZER kehittää uuden digitaalisten palveluiden ja tuotteiden ekosysteemin tukemaan sääilmiöihin ja ilmanlaatuun liittyvää kaupunkitason päätöksentekoa. Tämä sisältää mm. ennakkovaroituksia ja ennusteita (0-24 tuntia), joiden avulla voidaan välttää sääilmiöihin liittyviä onnettomuuksia, vähentää taloudellista vahinkoa ja inhimillistä hätää sekä yleisesti parantaa yhteiskunnan sietokykyä ja turvallisuutta.

Hankkeessa on mukana uusin tieteellinen tietotaito ja se hyödyntää suoraan mm. edeltävissä Tekesin ja EU -hankkeissa kehitettyä osaamista. Tutkimushankkeen keskiössä on Vaisalan havaintotietojärjestelmä Observation Network Manager NM10, jonka päälle CITYZER määrittelee ja rakentaa uusia kaupallisia palveluita sekä liittää uusia anturijärjestelmiä (mm. ilmanlaatu). Palveluiden ja tuotteiden kohderyhmät sekä liiketoimintamallit analysoidaan ja kehitetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa (Brasilia, Intia ja Kiina) hyödyntäen olemassa olevia yhteistyötahoja ja -kontakteja.

Palvelut suunnitellaan huomioimaan ja mukautumaan eri alueiden ja asiakkaiden erityistarpeisiin. Kehitettävät palvelut ovat skaalautuvia ja responsiivisia. CITYZER -hankkeen pääasialliset lopputuotteet ovat pilotoidut palvelut ja tuotteet joilla on suuria kansainvälisiä kaupallisia ja vientimahdollisuuksia.


Ilmatieteen laitoksen sääpäivystys. Kuva: Anton Halas.

CITYZER-uutisia

8.3.2018. CITYZER-hanke mahdollisti HSY:n ilmanlaatukartan syntymisen - Äskettäin julkistettu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) uusi ilmanlaatukartta kertoo senhetkisen ilmanlaadun ja ennustaa lähituntien ilmanlaatutilanteen pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaatukartassa visualisoidaan väreillä ilmanlaatua kahdeksanportaisella asteikolla, hyvästä huonoon. Poiketen aiemmasta, on nyt ilmanlaadunkin osalta mahdollista nähdä ennuste lähitunneille. [Lue lisää]

8.1.2018 Opiskelijat kehittivät Softalassa uusia mobiilisovelluksia sateen paikallisennustamiseen. Haaga-Helian Softala-kurssin opiskelijat kehittivät syyslukukaudella CITYZER-projektin toimeksiannosta avoimeen säädataan pohjautuvia uusia mobiilisovelluksia. Kaksi Softalan opiskelijaryhmää loivat mobiilisovellusratkaisut sateen paikallisennusteen tuottamiseen. Mobiilisovellukset toteutettiin yhteistyössä CITYZER-projektin konsortion yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Mukana opiskelijoiden mentoroinnissa olivat CITYZER-projektin Haaga-Helian TKI-asiantuntijoiden ja Softala-kurssin opettajien lisäksi muun muassa Ilmatieteenlaitoksen ja tuotekehitys- ja IT-palveluita tarjoavan yrityksen Saskenin asiantuntijoita. [Lue lisää, PDF]

18.9.2017 Kalmar mukaan CITYZER-yhteistyöhön. Kalmar on päättänyt liittyä CITYZER:n avoimeen ekosysteemiin. Kalmarin kiinnostus lähteä mukaan syntyi halusta palvella asiakkaitaan, eli satamaoperaattoreita, entistä paremmin. Lämpimissä maissa erilaiset myrskyt haittaavat terminaalien toimintaa, kun taas pohjoisessa lumi ja jää aiheuttavat haasteita liukkauden muodossa. Tarkoilla säätiedoilla ja –ennusteilla terminaalien suorituskykyä voidaan ennustaa nykyistä paremmin. Tämän perusteella satamaoperaattorit pystyvät palvelemaan omia asiakkaitaan tehokkaammin. [Lue lisää, PDF]

21.6.2017 CITYZER-hankkeessa iloitaan sisarhankeen, HAQT:n, käynnistymisestä. Molemmat hankkeet tekevät töitä tarkemman ja edullisemman ilmanlaadun mittaamiseen liittyen. Hankkeiden tulokset mahdollistavat uutta liiketoimintaa erityisesti sellaisilla alueilla, joissa ilmanlaatu on jo heikentynyt, kuten Kiinan suurkaupungeissa. [Lue koko tiedote]

6.10.2016 Ilmanlaatusovellus kertoo lähiympäristön ilmansaasteiden pitoisuudet. Kiinnostaako ilmanlaatu alueella, jolta olet ostamassa asuntoa? Haluatko tietää, millaisille pitoisuuksille altistut pyöräilleissäsi? Millaista ilmanlaatua ennustetaan huomiseksi? Enfuser-ilmanlaatumalli ja sen ympärille rakennetut sovellukset voivat tulevaisuudessa antaa vastauksen. Kehitysvaiheessa olevasta mallista saadut tulokset ovat lupaavia... [lue koko tiedote]