CITYZER News

20.8.2019. CITYZER-hankkeen loppuseminaarin "Älykkäät kaupungit - sää-ja ympäristötiedon älykkäiden palveluiden ekosysteemit" esitysmateriaalit saatavilla CLIC:n portaalista.

23.1.2019. Eri sensoritekniikoiden hyödyntäminen parantaa hiukkasmittausten kattavuutta kaupunkialueella. Ilmakehässä olevien hiukkasten fyysinen koko vaihtelee muutamista nanometreistä useisiin kymmeniin mikrometreihin. Jotta kaikenkokoiset hiukkaset saadaan mitattua, tulee eri mittausmenetelmiä käyttää rinnakkain. Tutkijat testasivat kahta eri menetelmää Helsingissä. [Lue lisää]

8.3.2018. CITYZER-hanke mahdollisti HSY:n ilmanlaatukartan syntymisen - Äskettäin julkistettu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) uusi ilmanlaatukartta kertoo senhetkisen ilmanlaadun ja ennustaa lähituntien ilmanlaatutilanteen pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaatukartassa visualisoidaan väreillä ilmanlaatua kahdeksanportaisella asteikolla, hyvästä huonoon. Poiketen aiemmasta, on nyt ilmanlaadunkin osalta mahdollista nähdä ennuste lähitunneille. [Lue lisää]

8.1.2018 Opiskelijat kehittivät Softalassa uusia mobiilisovelluksia sateen paikallisennustamiseen. Haaga-Helian Softala-kurssin opiskelijat kehittivät syyslukukaudella CITYZER-projektin toimeksiannosta avoimeen säädataan pohjautuvia uusia mobiilisovelluksia. Kaksi Softalan opiskelijaryhmää loivat mobiilisovellusratkaisut sateen paikallisennusteen tuottamiseen. Mobiilisovellukset toteutettiin yhteistyössä CITYZER-projektin konsortion yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Mukana opiskelijoiden mentoroinnissa olivat CITYZER-projektin Haaga-Helian TKI-asiantuntijoiden ja Softala-kurssin opettajien lisäksi muun muassa Ilmatieteenlaitoksen ja tuotekehitys- ja IT-palveluita tarjoavan yrityksen Saskenin asiantuntijoita. [Lue lisää, PDF]

18.9.2017 Kalmar mukaan CITYZER-yhteistyöhön. Kalmar on päättänyt liittyä CITYZER:n avoimeen ekosysteemiin. Kalmarin kiinnostus lähteä mukaan syntyi halusta palvella asiakkaitaan, eli satamaoperaattoreita, entistä paremmin. Lämpimissä maissa erilaiset myrskyt haittaavat terminaalien toimintaa, kun taas pohjoisessa lumi ja jää aiheuttavat haasteita liukkauden muodossa. Tarkoilla säätiedoilla ja –ennusteilla terminaalien suorituskykyä voidaan ennustaa nykyistä paremmin. Tämän perusteella satamaoperaattorit pystyvät palvelemaan omia asiakkaitaan tehokkaammin. [Lue lisää, PDF]

21.6.2017 CITYZER-hankkeessa iloitaan sisarhankeen, HAQT:n, käynnistymisestä. Molemmat hankkeet tekevät töitä tarkemman ja edullisemman ilmanlaadun mittaamiseen liittyen. Hankkeiden tulokset mahdollistavat uutta liiketoimintaa erityisesti sellaisilla alueilla, joissa ilmanlaatu on jo heikentynyt, kuten Kiinan suurkaupungeissa. [Lue koko tiedote]

16.6.2017 For the first time, a large weekend event was organized (9-11.6) to resolve and the chance to innovate for a better Helsinki with the help of enthusiastic university students. Instead of a typical hackathon, the event was a so called designthon, where the aim was to design applications based on available data in the area, but not to code programs. [More]

6.10.2016 Ilmanlaatusovellus kertoo lähiympäristön ilmansaasteiden pitoisuudet. Kiinnostaako ilmanlaatu alueella, jolta olet ostamassa asuntoa? Haluatko tietää, millaisille pitoisuuksille altistut pyöräilleissäsi? Millaista ilmanlaatua ennustetaan huomiseksi? Enfuser-ilmanlaatumalli ja sen ympärille rakennetut sovellukset voivat tulevaisuudessa antaa vastauksen. Kehitysvaiheessa olevasta mallista saadut tulokset ovat lupaavia... [lue koko tiedote]

4.5.2016 CITYZER fact sheet now available in our webpage. In addition our EGU2016 (European Geosciences Union General Assembly 2016) poster has been published via Copernicus. 

22.3.2016 CITYZER will be introduced to wider international audience in EGU 2016 (European Geosciences Union General Assembly) on Monday 18th of April in "Urban climate, urban heat island and urban biometeorology" poster session (Hall X4, poster board X4.14). If you are attending to the EGU, your are welcome to visit us.

16.2.2016 The CITYZER project web pages are open now for wider public and CITYZER consortium members. Remember to follow us in Twitter and LinkedIn also in order to receive the latest news and updates.